FLYING DOLPHIN ZEUS - MyShips
2008 - Hydrofoil FLYING DOLPHIN ZEUS moored in Piraeus.

2008 - Hydrofoil FLYING DOLPHIN ZEUS moored in Piraeus.

FlyingDolphinZeus2008Pireo01x