FLYING DOLPHIN XIX - MyShips
2008 - Hydrofoil FLYING DOLPHIN XIX arriving to Piraeus.

2008 - Hydrofoil FLYING DOLPHIN XIX arriving to Piraeus.

FlyingDolphin2008Pireo