FLYING DOLPHIN XIX - MyShips
2009 - Hydrofoil FLYING DOLPHIN XIX departing from Piraeus.

2009 - Hydrofoil FLYING DOLPHIN XIX departing from Piraeus.

FlyingDolphin2009Pireo02x