FLYING DOLPHIN ATHINA - MyShips
2011 - Hydrofoil FLYING DOLPHIN ATHINA moored in Piraeus.

2011 - Hydrofoil FLYING DOLPHIN ATHINA moored in Piraeus.

FlyingDolphinAthina2011Pireo22x