FLYING DOLPHIN ATHINA - MyShips
2011 - Hydrofoil FLYING DOLPHIN ATHINA departing from Piraeus.

2011 - Hydrofoil FLYING DOLPHIN ATHINA departing from Piraeus.

FlyingDolphinAthina2011Pireo12x