FLYING DOLPHIN ZEUS - MyShips
2009 - Hydrofoil FLYING DOLPHIN ZEUS moored in Piraeus.

2009 - Hydrofoil FLYING DOLPHIN ZEUS moored in Piraeus.

FlyingDolphinZeus2009Pireo02x