FLYING DOLPHIN XXIX - MyShips
2009 - Hydrofoil FLYING DOLPHIN XXIX moored in Piraeus.

2009 - Hydrofoil FLYING DOLPHIN XXIX moored in Piraeus.

FlyingDolphin2009Pireo05x