FLYING DOLPHIN XXIX - MyShips
2011 - Hydrofoil FLYING DOLPHIN XXIX in Piraeus.

2011 - Hydrofoil FLYING DOLPHIN XXIX in Piraeus.

FlyingDolphin2011Pireo05x