FLYING DOLPHIN XVIII - MyShips
2009 - Hydrofoil FLYING DOLPHIN XVIII moored in Piraeus.

2009 - Hydrofoil FLYING DOLPHIN XVIII moored in Piraeus.

FlyingDolphin2009Pireo03x