FLYING DOLPHIN XVII - MyShips
2009 - Hydrofoil FLYING DOLPHIN XVII moored in Piraeus.

2009 - Hydrofoil FLYING DOLPHIN XVII moored in Piraeus.

FlyingDolphin2009Pireo02x