NEFELI - MyShips
2011 - F/B NEFELI maneuvering in Piraeus.

2011 - F/B NEFELI maneuvering in Piraeus.

Nefeli2011Pireo02x