NEFELI - MyShips
2011 - F/B NEFELI arriving to Piraeus.

2011 - F/B NEFELI arriving to Piraeus.

Nefeli2011Pireo11bx