NEFELI - MyShips
2011 - F/B NEFELI departing from Piraeus to Aegina.

2011 - F/B NEFELI departing from Piraeus to Aegina.

Nefeli2011Pireo13x